صفحات
 • صفحه اول
 • رویداد
 • گفت و گو
 • کلان
 • راه و شهرسازی
 • انرژی
 • بازار
 • صنعت و تجارت
 • کشاورزی
 • کار و تعاون
 • صفحه آخر
شماره دویست و شانزده - ۱۹ اسفند ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره دویست و شانزده - ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ - صفحه ۱۱

کارفرمایان طبق ماده 148 قانون کار باید کارگر را از روز اول بیمه کنند

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه بیمه شدن کارگر از روز اول کار الزامی است، گفت: حتی در دورانی که کارفرما مدت زمان آزمایشی برای آغاز کار را در نظر می‌گیرد، کارگر باید حقوق و مزایا و بیمه داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «قانون تأمین اجتماعی و قانون کار» یکی از مهم‌ترین منابعی است که حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان را تشریح کرده و به موضوع‌های مهمی از جمله «بیمه کارگران» پرداخته است. طبق ماده 1 همین قانون، یکی از وظایف سازمان تأمین اجتماعی انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی است.
 مزایای بازنشستگی یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران است، تنها راه رسیدن به این موضوع مسیر بیمه تأمین اجتماعی است. بنابراین یکی از دغدغه‌های همیشگی آنها این است که آیا کارفرمایان در خصوص ارائه فهرست حقوق و دستمزد، به وظیفه قانونیشان عمل می‌کنند و آیا حق بیمه ماهیانه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند یا نه؟
یکی از مشکلات کارگران همواره این است که کارفرمایان از روز اول فعالیت نیروی کار را بیمه نمی‌کنند. در شرایطی که بیکاری بر زندگی جوانان سایه افکنده است اکثر جوانان در صورت یافتن شغلی مناسب به بیمه بودن یا نبودن توجهی ندارند، چرا که در آن لحظه مشکل اصلی آنها تأمین معیشت زندگی است. اما کارفرمایان باید از روز اول شروع به کار، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند، اما به دلایلی همچون پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی کارگران خود را بیمه نمی‌کنند. در حال حاضر مشاهده می‌کنیم با وجود قوانین محکم در مسیر بیمه‌شدگان اما باز هم برخی کارفرمایان قوانین را زیر پا می‌گذارند و کارگران خود را به دلایلی مانند فرار از پرداخت سنوات و عیدی بیمه نمی‌کنند.
 به گفته هادی ابوی نماینده کارگران در کشور، کارفرمایان طبق ماده 148 قانون کار باید کارگر را از روز اول بیمه کنند. حتی در دوران آموزشی که کارفرما برای ادامه یا قطع همکاری تعیین می‌کند، حقوق و مزایا و بیمه کارگر باید انجام شود.
وی ادامه داد: مطابق با ماده 148 قانون کار، همه کارگاه‌ها وظیفه دارند لیست کارگران خود را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال کنند و برای تک‌تک کارمندان خود حق بیمه را پرداخت نمایند.
ابوی گفت: کارفرمایان باید از روز اول شروع به کار، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند، اما به دلایلی همچون پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی کارگران خود را بیمه نمی‌کنند. در حال حاضر مشاهده می‌کنیم با وجود قوانین محکم در مسیر بیمه‌شدگان اما باز هم برخی کارفرمایان قوانین را زیر پا می‌گذارند و کارگران خود را به دلایلی مانند فرار از پرداخت سنوات و عیدی بیمه نمی‌کنند.
این در حالی است که طبق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، کارفرما موظف است تا پایان آخرین روز ماه بعد حق بیمه و اسامی بیمه‌شدگانش را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهد و در غیر این صورت جریمه می‌شود.
همچنین بر اساس بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی، کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. در ماده 148 قانون کار نیز کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف شده‌اند که براساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند.
بنابراین تمامی کارگاه‌ها و مشاغلی که تحت پوشش قانون کار قرار دارند، مشمول قانون تأمین اجتماعی نیز می‌شوند. طبق ماده یک قانون کار، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار گرفته‌اند.
هر کارگری (که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد) حق دارد از نخستین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. هر فرد پس از آغاز بیمه‌پردازی می‌تواند از سازمان تأمین اجتماعی خدمات بیمه‌ای و درمانی را در چهارچوب قوانین این سازمان مطالبه کند.
در صورتی که کارفرما در زمینه حق بیمه کارگران قصور کند، بیمه شده می‌تواند با اطلاع دادن به نزدیک‌ترین شعبه یا مرکز ارتباطات مردمی (1420) این سازمان، تقاضای خود را در خصوص مراجعه بازرس به محل کار اعلام کند.
جستجو
آرشیو تاریخی