صفحات
 • صفحه اول
 • رویداد
 • گفت و گو
 • کلان
 • انرژی
 • راه و شهرسازی
 • بازار سرمایه
 • بازار
 • صنعت و تجارت
 • کشاورزی
 • کار و تعاون
 • صفحه آخر
شماره دویست و بیست و یک - ۲۴ اسفند ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره دویست و بیست و یک - ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ - صفحه ۴

دبیر کمیسیون اقتصادی هیأت دولت:

تولید و سرمایه‌گذاری از مسائل بسیار جدی اقتصاد ایران است

دبیر کمیسیون اقتصادی هیأت دولت با تأکید بر تعریف برنامه راهبردی تولید در کشور، گفت: در دهه ۹۰ به صورت پیوسته کاهش انباشت سرمایه ثابت را داشته‌ایم، هرچند که در دو سال اخیر پیامدهای مثبتی رخ داد و شیب نمودار انباشت سرمایه بهبود یافته است، اما هنوز این موضوع مسأله اول اقتصادی کشور است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، موسی شهبازی غیاثی؛ در نشست «چالش‌ها، عملکردها و تجارب در مهار تورم و رشد تولید» اظهار کرد: داده‌ها و آمارها نشان می‌دهد که بنیه تولیدی و بنیه سرمایه‌گذاری ما دچار مشکل جدی شده است. اگر یک نگاه جدی به آمارها و متغیرهای اقتصادی داشته باشیم آن چیزی که به عنوان یک رکن اساسی می‌توان به آن اشاره کرد مسأله تولید است.
وی افزود: ما در دهه ۱۳۹۰ به صورت پیوسته کاهش انباشت سرمایه ثابت را در کشور داشته‌ایم، هرچند که در دو سال اخیر پیامدهای مثبتی مشاهده شده و شیب نمودار انباشت سرمایه اندکی بهبود یافته است، اما به نظرم هنوز این موضوع مسأله اول اقتصادی کشور است.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیأت دولت ادامه داد: مسأله تولید و سرمایه‌گذاری از مسائل بسیار جدی اقتصاد است که اگر به دنبال حل مسائل در این دو حوزه باشیم به صورت زنجیروار سایر مشکلات اقتصادی نیز حل خواهد شد. ما دو سطح در مقوله تولید داریم، یکی سطح راهبردی و بنیادی و دوم هم سطح عملیاتی و اجرایی مسأله تولید است.
وی خاطرنشان کرد: همچنـــــــــــان نتوانستیم به این سؤال پاسخ دهیم که دولت و سیاست‌گذار باید در کدام زنجیره ارزش تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور تمرکز کند و این را در نسبت با ارتباطات بین‌الملل خود تعریف کند؟
دبیر کمیسیون اقتصادی هیأت دولت بیان کرد: یکی از ضعف‌های اسناد راهبردی ما این است که تنها به داخل کشور و ظرفیت‌های استانی توجه دارد؛ بنابراین باید بتوانیم استراتژی راهبردی تولید را هم در نسبت با ظرفیت‌ها و امکانات داخلی خودمان و هم در نسبت با فضای محیط منطقه و بین‌الملل تعریف کنیم؛ دهه ۱۳۹۰ برای کشور یک دهه از دست رفته است
زهرا کریمی موغاری، عضو هیأت‌ علمی گروه اقتصاد نظری دانشگاه مازندران نیز در ادامه این نشست، گفت: اگر به عملکرد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ توجه کنیم، می‌بینیم که در این سال رشد اقتصادی مثبت شده است و آن چیزی که در سال ۱۴۰۲ ما شاهد آن هستیم ورود پول نفت در اقتصاد کشور است که باعث ایجاد حرکت مثبت شده ولی به دلیل مسائل اقتصادی موجود این حرکت بسیار ضعیف شده و نتوانسته با قدرت بیشتری حرکت کند. وی ادامه داد: دهه ۱۳۹۰ برای ما یک دهه از دست رفته است و ما به یک حرکت بسیار متفاوت نیازمند هستیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: در انجام اصلاحات اقتصادی، کشور چین به عنوان یک تجربه موفق در اجرای اصلاحات اقتصادی و شوروی به عنوان یک تجربه ناموفق در اجرای اصلاحات اقتصادی است که کشور ما باید از تجربیات این دو کشور در انجام اصلاحات اقتصادی موفق درس بگیرد.
مهم‌ترین مسأله تولید، سرمایه‌گذاری است

جستجو
آرشیو تاریخی