رئیس جمهوری در جمع مسئولان وزارت اقتصاد

تسهیل تجارت مهمترین اولویت دولت در گمرکات

دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان تسهیل تجارت را مهمترین اولویت دولت در گمرکات عنوان کرد.

دکتر رئیسی با بیان این مطلب افزود: تسهیل و تسریع امور در گمرکات برای تاجر و بازرگان اهمیت بسیار زیادی دارد.
رئیس جمهور ادامه داد: درآمد زایی گمرک مطلوب است اما موضوع اصلی در گمرک تسهیل تجارت (صادرات و واردات) برای کشور است.
دکتر رئیسی تاکید کرد: این امر چرخه تولید را در کشور به حرکت در می‌آورد و سبب افزایش صادرات و واردات مواد اولیه برای تولید خواهد شد.
رئیس جمهور از اقدامات گمرک برای اجرای طرح تحول دیجیتال تقدیر کرد و افزود: گمرک با فعال‌سازی سامانه‌های خود، در امر شفاف‌سازی به خوبی عمل کرده است.
جستجو
آرشیو تاریخی