صفحات
 • صفحه اول
 • رویداد
 • گفت و گو
 • کلان
 • انرژی
 • اقتصادی
 • بازار سرمایه
 • بازار
 • صنعت و تجارت
 • کشاورزی
 • کار و تعاون
 • صفحه آخر
شماره دویست و نه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره دویست و نه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - صفحه ۵

۲۰۰ صنعت قابلیت جایگزینی پساب را دارند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: صنایع و کارگاه‌های صنعتی استان برای استفاده از سالانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب پساب تولیدی اقدام کنند.
محسن اردکانی، اظهار داشت: اکنون بیش از ۳۰ تصفیه‌خانه فاضلاب در استان تهران وجود دارد که پساب تولید می‌کنند.
وی با بیان اینکه هر میزان آب مصرف شود تبدیل به فاضلاب می‌شود، افزود: فاضلاب فی‌نفسه برای طبیعت مخرب است، اما وقتی در سامانه‌ای به نام نصب انشعاب، خطوط جمع‌آوری، خطوط انتقال و تصفیه‌خانه قرار گرفته و تبدیل به پساب می‌شود، این پساب در صنعت و کشاورزی قابل استفاده است. مدیرعامل آبفای استان تهران ادامه داد: اکنون در تصفیه‌خانه‌های بزرگ در شهر تهران پساب تولید می‌کنیم و این بهترین کود عالی برای بخش کشاورزی است، ضمن آنکه گاز برای گرمایش از پساب تولید می‌کنیم و ناشی از تصفیه فاضلاب برق تولید می‌شود.
اردکانی با بیان اینکه اکنون حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب پساب قابل استفاده در بخش صنعت و کشاورزی تولید می‌شود، گفت: وزارت نیرو بر اساس بند ع تبصره ۸ قانون بودجه امسال موظف است در یک پروسه زمانی آب‌های سطحی و زیرزمینی را که در بخش صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، با پساب جایگزین کند.
وی خاطرنشان کرد: تقریباً ۲۰۰ صنایع که از آب سطحی و زیرزمینی استفاده می‌کنند و قابلیت جایگزینی پساب را دارند با شرکت آب منطقه‌ای تنظیم کرده‌ایم و به این صنایع اخطار داده‌ایم تا برای استفاده از پساب اقدام کنند و این جایگزینی حتماً صورت بگیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران استفاده از پساب را نه یک انتخاب بلکه یک اجتناب دانست و بیان کرد: این پساب در نیروگاه‌های حرارتی، فولاد، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و خیلی از صنایعی که در شهرک‌های صنعتی کوچک هستند، قابل استفاده است.  اردکانی تأکید کرد: از همه صنعتگران و کارگاه‌های تولیدی برای استفاده از پساب دعوت می‌کنیم و هیچ محدودیتی هم برای تخصیص نداریم. یکی از جنبه‌های مسئولیت همگانی این است که از مصرف آب پرهیز کنیم و به سمت استفاده از پساب برویم.

جستجو
آرشیو تاریخی