صفحات
 • صفحه اول
 • رویداد
 • گفت و گو
 • کلان
 • انرژی
 • راه و شهرسازی
 • بازار سرمایه
 • بازار
 • صنعت و تجارت
 • کشاورزی
 • کار و تعاون
 • صفحه آخر
شماره دویست و بیست و یک - ۲۴ اسفند ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره دویست و بیست و یک - ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ - صفحه ۳

بیکاری

نزول نرخ مشاغل خالی بریتانیا ادامه دارد

 نرخ بیکاری بریتانیا در سه ماهه منتهی به ماه ژانویه به ۳.۹ درصد رسید.به گزارش «ایران اقتصادی»، اداره ملی آمار بریتانیا (ONS) در گزارش خود نشان داد که نرخ بیکاری بریتانیا طی سه ماه منتهی به ماه ژانویه به ۳.۹ درصد رسیده که ۰.۱ درصد نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافته است. نرخ اشتغال برای افراد بین ۱۶ تا ۶۴ سال 0.75 درصد بوده که نسبت به سه ماهه قبل تغییری نکرده و نرخ عدم فعالیت اقتصادی در سه ماهه به میزان ۲۱.۸ درصد ثابت مانده است.  تعداد تخمینی مشاغل خالی از ماه دسامبر تا فوریه، طی سه ماهه با ۴۳هزار نفر کاهش به ۹۰۸هزار نفر رسید. طبق گزارش ایسنا به نقل از اکونومی، مشاغل خالی در این سه ماهه برای بیستمین دوره متوالی کاهش یافت اما همچنان بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری ویروس کرونا هستند.

کسری ۲.۵ میلیارد دلاری ترکیه

 ترکیه در ماه ژانویه کسری حساب جاری ۲.۵ میلیارد دلاری ثبت کرد. به گزارش «ایران اقتصادی»، بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که تراز حساب جاری ترکیه در ماه ژانویه ۲.۵۵ میلیارد دلار کسری داشته است.  در همین حال، این بانک تأکید کرد که تراز حساب جاری بدون طلا و انرژی شاهد مازاد خالص ۳.۵۹ میلیارد دلاری در ماه بود. کسری طلا در ماه ژانویه ۴.۴۵ میلیارد دلار ثبت شد در حالی که خدمات مازاد خالص ۲.۷۹ میلیارد دلاری داشتند. کالای مسافرتی تحت خدمات، در ماه ژانویه ۲.۱۹ میلیارد دلار ورودی خالص داشت.  این بانک اعلام کرد که درآمدهای اولیه و ثانویه به ترتیب ۸۵۶ میلیون دلار و ۴۴ میلیون دلار خالص خروجی داشتند. طبق گزارش ایسنا، بیزنس نوشت، بانک مرکزی ترکیه با سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در ماه ژانویه شاهد ورود خالص ۶۶۱ میلیون دلاری بوده است.

جستجو
آرشیو تاریخی