صفحات
 • صفحه اول
 • رویداد
 • گفت و گو
 • کلان
 • انرژی
 • راه و شهرسازی
 • بازار سرمایه
 • بازار
 • صنعت و تجارت
 • کشاورزی
 • کار و تعاون
 • صفحه آخر
شماره دویست و بیست و یک - ۲۴ اسفند ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره دویست و بیست و یک - ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ - صفحه ۵

اخبار

سهم ۱۳ درصدی نیروگاه‌های برقابی
در تأمین برق کشور

به گفته مسئولان، نیروگاه‌های برقابی سهم ۱۳ درصدی از ظرفیت نیروگاهی کشور دارند و آمادگی آنها در اوج مصرف نقش پررنگی در تأمین تقاضای برق در روز‌های گرم سال دارد. انرژی برقابی به عنوان یکی از انواع انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان مورد توجه بوده و به دلیل عدم مصرف سوخت‌های فسیلی در تولید انرژی و به دنبال آن عدم انتشار گاز‌های گلخانه‌ای هدف توسعه و افزایش بهره برداری کشور‌ها قرار گرفته است. استفاده از انرژی‌های پاک از جمله انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی زیست توده و انرژی برقابی می‌تواند با کاهش وابستگی به منابع فسیلی همراه باشد که این امر خود عاملی موثر بر جلوگیری از تولید گاز‌های گلخانه‌ای است. در کشور ما ظرفیت فعلی نیروگاه‌های برقابی بیشتر از۱۲ هزار مگاوات است که این توان در مقایسه با ۹۳هزار مگاوات ظرفیت اسمی تولید برق در کشور، رقمی فراتر از ۱۳ درصد از ظرفیت تولید برق را به خود اختصاص می‌دهد که در قیاس با سایر روش‌های تولید برق سهم قابل توجهی است و می‌تواند نقش پررنگی در عبور از پیک‌های مصرف برق از جمله تابستان داشته باشد. همانطور که در تابستان امسال نیز این نقش ملموس بود و نیروگاه‌های برقابی در تولید انرژی برای پاسخ به تقاضای برق سهم ۱۱ درصدی داشتند. به طور دقیق‌تر تقریباً ۸ هزار مگاوات از مجموع میزان تأمین برق در اوج مصرف که معادل ۷۳ هزار و ۴۶۳ مگاوات بود توسط نیروگاه‌های برقابی تأمین شد. بر اساس آمار شش ماهه ابتدایی سال، تولید نیروگاه‌های برقابی به میزان ۴۷۵۰ گیگاوات ساعت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۸۰ درصدی داشت و ۳ درصد نیز بیشتر از کل تولید سال گذشته بوده است؛ البته تولید این برق همانطور که از نامش پیداست وابسته به بارندگی‌ها و ذخایر آبی است.

 

نیمی از ظرفیت اسمی تولید برق دست بخش غیردولتی است

رئیس هیأت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق غیردولتی گفت: باید سالانه ۵ درصد به ظرفیت تولید برق در کشور افزوده شود تا برق پایدار برای صنایع و مشترکان تأمین شود.
حسنعلی تقی‌زاده‌لنده افزود: در پیک تابستان ۱۵ هزار مگاوات ناترازی در تولید و مصرف برق داریم. وی ادامه داد: نکته مهم آن است که اگر سال به سال نیروگاه‌های جدید احداث و وارد مدار نشوند، این ناترازی بیشتر و بیشتر می‌شود. این فعال صنعت نیروگاهی کشور خاطرنشان کرد: بنابراین هر ساله باید ۵ درصد به ظرفیت تولید برق افزوده شود و اگر بتوانیم این امر را محقق کنیم، می‌توان این اطمینان را داشت که برق پایدار در طول سال تأمین خواهد شد. تقی‌زاده‌لنده بیان کرد: البته پیش‌فرض حل ۱۵ هزار مگاوات ناترازی موجود است و بعد از آن افزایش سالانه ۵ درصد افزایش ظرفیت تولید برق باید دنبال شود. رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق خاطرنشان کرد: پیرشدن نیروگاه‌ها و خطوط انتقال هم عامل دیگری در رشد مصرف است زیرا هر سال که از عمر نیروگاه می‌گذرد از ظرفیت تولید آن کاسته می‌شود و به همین ترتیب خطوط نیز دچار پیرشدگی خواهد شد.

جستجو
آرشیو تاریخی