صفحات
 • صفحه اول
 • رویداد
 • گفت و گو
 • کلان
 • انرژی
 • راه و شهرسازی
 • بازار سرمایه
 • بازار
 • صنعت و تجارت
 • کشاورزی
 • کار و تعاون
 • صفحه آخر
شماره دویست و بیست و یک - ۲۴ اسفند ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره دویست و بیست و یک - ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ - صفحه ۷

نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد

جمع‌آوری منابع از مسیر بازار سرمایه برای تسهیل تولید

نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: در مصوبه تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بحث صندوق پروژه و ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های بالادستی نفت و تسهیل جمع‌آوری منابع از طریق بازار سرمایه به عنوان ابزارهایی برای تسهیل تولید پیش‌بینی شده است.
به گزارش خانه ملت، جعفر قادری درباره مصوبه تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: یکی از کارهای ماندگار مجلس یازدهم تصویب این قانون است زیرا منابع مالی موردنیاز تولید را می‌توان با اجرای آن تأمین کرد، به طور مثال موضوع صندوق‌های تضمین در این مصوبه مطرح شده که کار تأمین وثیقه را تسهیل می‌کند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های این مصوبه توسعه دامنه وثایق است به گونه‌ای که تعداد محدود این وثایق به ۳۰ مورد افزایش پیدا کرده است.
وی رتبه‌بندی اعتباری، آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام را از دیگر موضوعات مطرح شده در این قانون برشمرد و در تشریح بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام گفت: در این موضوع دستگاه‌ها مکلف هستند در حوزه‌هایی که امکان جذب سرمایه‌گذاری وجود دارد، تمام اقدامات لازم را انجام دهند و تا زمانی که سرمایه‌گذار بخواهد ورود کند نیازی به پیگیری‌های اداری نداشته باشد. در واقع این موضوع می‌تواند، قدرت تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذار تسهیل کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در این مصوبه گره‌های تأمین مالی تولید باز می‌شود، تصریح کرد: در این طرح بحث صندوق پروژه و ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های بالادستی نفت و تسهیل جمع‌آوری منابع از طریق بازار سرمایه به عنوان ابزارهایی برای تسهیل تولید در این مصوبه پیش‌بینی شده است.
جستجو
آرشیو تاریخی