صفحات
 • صفحه اول
 • رویداد
 • گفت و گو
 • کلان
 • انرژی
 • راه و شهرسازی
 • بازار سرمایه
 • بازار
 • صنعت و تجارت
 • کشاورزی
 • کار و تعاون
 • صفحه آخر
شماره دویست و هفت - ۰۸ اسفند ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره دویست و هفت - ۰۸ اسفند ۱۴۰۲ - صفحه ۲

ابلاغ دو مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

 
رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دو مصوبه این شورا را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش مرکز خبر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «اصلاح و تکمیل ماده 2 سیاست‌‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش‌عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران» را که در جلسه 894 مورخ 1402/10/26 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌ تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
متن این ابلاغیه به شرح زیر است: ماده واحده «اصلاح و تکمیل ماده 2 سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش‌عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران» را که در جلسه 894 مورخ 1402/10/26 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 1402/07/25 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌‌شود:‌
«ماده واحده- ماده 2 مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش‌عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران» (مصوب جلسه 762 مورخ 1394/02/08 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) به شرح ذیل تکمیل و یک تبصره جدید به آن الحاق می‌شود:
1- در بند 6 ماده 2 به جای عبارت «شهرستان‌های با بیش از 500 هزار نفر جمعیت که تقاضای بالایی برای آموزش دانشگاهی دارند»، عبارت «مجموعه شهرستان‌های یک منطقه جغرافیایی با بیش از 500 هزار نفر جمعیت که تقاضای بالایی برای آموزش دانشگاهی دارند و شهرستان محل استقرار دانشکده در آن منطقه، حدود 200 هزار نفر جمعیت داشته باشد» جایگزین شده و عبارت «و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور» به بعد از عبارت «و پس از تصویب در شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» اضافه می‌‌شود.
2- تبصره جدید تحت عنوان تبصره 4 به ماده 2، الحاق می‌شود:
تبصره 4- با توجه به ضرورت توسعه آموزش‌عالی علوم پزشکی و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی، نامگذاری یا تغییر نام دانشکده‌های اقماری موجود دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی که صرفاً کارکرد آموزشی دارند (مانند دانشکده‌های علوم پزشکی، پرستاری، پیراپزشکی و بهداشت) از وظایف شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می‌باشد.»
همچنین سید ابراهیم رئیسی، رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این هیأت» را که در جلسه 895 مورخ 1402/11/10 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌ تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه آمده است: ماده واحده «انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این هیأت» را که در جلسه 895 مورخ 1402/11/10 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌‌شود:‌
«ماده واحده- با استناد به بندهای 10 الی 13 ماده 6 اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و تبصره‌های ذیل آن، بنا به پیشنهاد مورخ 1402/11/04 وزیر آموزش و پرورش، آقایان: ایمان افتخاری و بابک نگاهداری و بانوان: سوده غفوری‌فرد و نسرین سلطان‌خواه به‌عنوان اعضای حقیقی و با استناد به ‌بند 15 ماده مذکور، آقای محمدحسین ساعی به عنوان نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت امنای سازمان مذکور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.»

 

جستجو
آرشیو تاریخی