اخبار

شرط تغییر رفتار سرمایه‌گذاران
در بازارهای مالی
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: زمانی که استراتژی سیاستگذاران به‌صورت شفاف در اقتصاد یک کشور مشخص شود، سرمایه‌گذاران رفتار سرمایه‌گذاری خود را با نوسان‌گیری از بازارهای مختلف به سوی سرمایه‌گذاری بلندمدت و پایدار تغییر داده و چنین سرمایه‌گذاری اثرات بسیار مثبتی دربازارها خواهد داشت.
اشکان زودفکر به اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور اشاره کرد و گفت: زمانی که امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تأمین شود و استراتژی سیاستگذاران به‌صورت شفاف در اقتصاد یک کشور مشخص شود، سرمایه‌گذاران رفتار سرمایه‌گذاری خود را با نوسان‌گیری از بازارهای مختلف به سوی سرمایه‌گذاری بلندمدت و پایدار تغییر داده و چنین سرمایه‌گذاری اثرات بسیار مثبتی دربازارها خواهد داشت.
وی با بیان اینکه وجود برخی ریسک‌ها سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در بازار مردد کرده و باعث رفتارهای هیجانی می‌شود، افزود: در بازارهای مالی شاهد انواع ریسک‌ها هستیم که اجتناب‌ناپذیر هستند و اساساً، ریسک جزئی جدانشدنی از سرمایه‌گذاری‌ است؛ ولی باید میزان آن را به عنوان یک متغیر منفی به حداقل رساند. ریسک‌های غیرسیستماتیک (مؤثر بر گروهی خاص) به عنوان ریسک پذیرفته شده همیشه وجود دارند، ولی در مورد ریسک‌های سیستماتیک(مؤثر بر کل بازار) بزرگترین وظیفه سیاستگذار تمرکز بیشتر برای به حداقل رساندن آنها و اجتناب از هر حرکتی است که منجر به آنها شود، زیرا چنین ریسک‌هایی‌تر و خشک را با هم می‌سوزانند و بزرگترین علت فرار سرمایه‌گذاران هستند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بورسی در شکل‌گیری ریسک سیستماتیک یا حذف آن نقشی ندارند و این سیاست‌های کلان یک کشور و جهت‌گیری سیاستگذاران است که اغلب باعث بروز این ریسک یا رفع آن می‌شود و همین باعث شده که معمولاً به حداقل رساندن این ریسک بر عهده دولت‌ها باشد.
زودفکر عنوان کرد: در مقابل آن ما ریسک‌های غیرسیستماتیک را داریم که مختص صنایع و سهام شرکت‌های بازار است و تنها روی شرکت یا سهم تأثیر می‌گذارد و مسئولیت رفع و حل و فصل آنها بر عهده سرمایه‌گذاران، سهامداران و مدیران آنها است و طبعاً مسئولیت زیادی در این زمینه متوجه دولت‌ها نیست. ولی با وجود این، این مسأله نافی مسئولیت‌های حمایتی دولت‌ها نمی‌شود و دولت‌ها از طرق مختلف سعی در همکاری با شرکت‌ها می‌کنند. در واقع، این نوع ریسک به عملکرد و سیاستگذاری مدیران شرکت‌ها بستگی داشته و با اعمال راهکارهایی قابل کنترل و مدیریت است.
 عرضه ۵۱.۳۲ درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند
در بورس
آگهی عرضه ۵۱.۳۲ درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند منتشر شد.به گزارش تسنیم، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در نظر دارد 51.32 درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند را به صورت یکجا و نقد از طریق بورس واگذار کند.

 

جستجو
آرشیو تاریخی