شرایط معافیت صاحبخانه‌ها از مالیات بر اجاره

شرایط معافیت از مالیات بر اجاره، بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره اعلام شد

قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره که قرار است بزودی اجرا شود، بخش‌های مختلفی دارد که در کنار حمایت از متقاضیان مسکن و مستأجران، برای مالکان و صاحبخانه‌ها هم مشوق‌هایی در نظر گرفته که شرط دریافت این مشوق‌ها، رعایت این قانون در تعیین میزان افزایش اجاره‌بها است.
بر اساس قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، تعیین اجاره‌بها بر اساس ضوابط است و چهارچوب‌هایی برای افزایش میزان سالانه اجاره‌بها در نظر گرفته می‌شود.
طبق ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اگر نرخ تورم عمومی برخی از استان‌ها بیش از ۳۰ درصد باشد، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از طریق شورای عالی مسکن، نرخ افزایش اجاره‌بها را تعیین کند. در یکی از تبصره‌ها نیز به این موضوع اشاره شده که اگر موجری سقف افزایش اجاره‌بها را رعایت نکند، مستأجر حق دارد با گذشت ۵ سال که از آن ملک بلند شده، برای دریافت مابه‌التفاوت شکایت کند. البته قراردادهایی که پس از تصویب قانون منعقد شوند، شامل این قانون خواهند شد. از سوی دیگر  ابزارهای تشویقی در نظر گرفته شده برای موجران و مزایایی برای معافیت‌های مالیاتی از درآمد اجاره در این قانون در نظر گرفته شده است. در مقابل اگر صاحبخانه‌ها سقف تعیین شده برای اجاره‌بها را رعایت کنند، از معافیت مالیات بر اجاره برخوردار خواهند شد. صاحبخانه‌ها همچنین از مشوق‌های دیگری مانند معرفی به بانک برای دریافت وام تعمیرات واحد خود می‌توانند بهره ببرند. همچنین اگر موجری، خانه خود را در اختیار خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی قرار دهد، شامل ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی خواهد شد. همچنین اگر موجری به افرادی که کارگر یا کارمند تأمین اجتماعی هستند، اجاره دهد تا سقف معافیت بر حقوق مستأجر، از پرداخت مالیات معاف خواهد شد. اگر موجری با مستأجر قرارداد ۲ تا ۳ ساله ببندد به ترتیب ۷۰ تا ۱۰۰ درصد از معافیت‌های مالیات بر درآمد اجاره بهره‌مند خواهد شد.
به اعتقاد فعالان بازار مسکن، پرداخت این مشوق‌ها، تأثیر مثبت بر بازار اجاره و جلوگیری از رشد بی‌ضابطه قیمت اجاره خواهد داشت.

ارسال اطلاعات ۱۲۰ هزار خانه خالی 
به سازمان امور مالیاتی
همزمان با اجرای طرح‌های تشویقی برای حمایت از مستأجران، افزایش عرضه مسکن به بازار هم در حال اجراست که شناسایی خانه‌های خالی به بازار بخشی از این برنامه است. در این خصوص مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: تاکنون اطلاعات ۱۲۰ هزار خانه خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته که برای آنها برگه مالیاتی صادر شد.
ابوالفضل نوروزی با اشاره به اینکه شناسایی خانه‌های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان انجام می‌شود، گفت: تاکنون اطلاعات ۱۲۰ هزار خانه خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته  که برای آنها برگه مالیاتی نیز صادر شد.
نوروزی درباره اینکه چه خانه‌هایی به‌عنوان خانه خالی مشمول مالیات می‌شوند، افزود: همه خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز خالی باشند، اطلاعات آنها به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود و مالکانی که اطلاعات ملک خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نکردند هم در زمره خانه‌های خالی، اطلاعات آنها به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.
وی در خصوص میزان مالیات خانه‌های خالی نیز خاطرنشان کرد: بر اساس قانون در سال اول معادل ۶ برابر مالیات بر درآمد اجاره و در سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر خواهد بود و اگر فردی ۵ خانه خالی داشته باشد، این رقم دو برابر می‌شود که عدد قابل توجهی است. نوروزی در مصاحبه با صداوسیما با اشاره به اینکه سیاست دولت از مالیات بر خانه‌های خالی درآمدزایی نیست بلکه تنظیم بازار مسکن است، تصریح کرد: اگر خانه‌های خالی موجود در کشور به بازار مسکن عرضه شود، به بخش مهمی از تقاضا در این بازار پاسخ داده می‌شود که می‌تواند منجر به ثبات و آرامش در این بازار شود.

جستجو
آرشیو تاریخی